DUO rente

DUO Rente

De overheid probeert studeren te belonen. Voor de welvaart van het land is het tenslotte belangrijk dat alle jongeren een goede studie volgen. Dat kan zowel een mbo studie als een hbo studie zijn of een universitaire studie. Feit is dat studenten met een afgeronde studie een grotere kans op succes hebben op de arbeidsmarkt. Dat is uiteraard een ideale situatie voor de overheid. Daarmee kan bijvoorbeeld het werkloosheidscijfer laag (gehouden) worden.

Om de studenten te stimuleren heeft de overheid een speciale DUO lening in het leven geroepen. Een dergelijke lening kan een student afsluiten bij de overheidstak DUO. Deze tak is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de studiefinanciering. We benoemen hier bewust studiefinanciering; een eventuele lening wordt namelijk verrekend in de studiefinanciering.

Einde lening

Als je een lening aangegaan bent, ontvang je maandelijks een bepaald bedrag van de overheid. Dit bedrag is bedoeld om je leven te financieren, zodat je onbezorgd de volledige focus op je studie kan leggen. Ook kan je het geld aanwenden voor bijvoorbeeld de huur van je studentenkamer.

Gedurende de looptijd betaal je rente aan de overheid. Het is daarbij belangrijk om te weten dat dit zogeheten samengestelde interest is. Dat betekent dat je ook rente over de rente betaald. Deze rente wordt berekend vanaf de 1e maand na uitbetaling. Je dient dus in feite direct te beginnen met het betalen van de wettelijke rente.

Hoe hoog is de rente?

De rente wordt elke keer door de overheid bepaald voor de komende 5 jaar. Het jaar waarin je voor het laatst een lening hebt gekregen, bepaalt het rentepercentage.

Hieronder vind je een tabel met daarin enkele voorbeelden van de jaartallen en het bijbehorende rentepercentage.

Jaar Rentepercentage
2017 0,00 %
2016 0,01 %
2015 0,12 %
2014 0,81 %
2013 0,60 %
2012 1,39 %
2011 1,50 %
2010 2,39 %
2009 3,58 %
2008 4,17 %

Zoals je kan zien, is het rentepercentage behoorlijk gedaald. Het is daardoor voor studenten interessanter geworden om een lening af te sluiten.

Zoals je ook kan zien, is het rentepercentage in 2017. Dat betekent dat als je in 2017 bent begonnen met aflossen, je de komende vijf jaar geen rente hoeft te betalen. Na deze vijf jaar wordt de rente opnieuw bepaald.

Lening terugbetalen

Bij het terugbetalen van de lening zijn er bepaalde regels vastgesteld door de overheid. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat er sinds 2018 nieuwe regels gelden. Hieronder kan je de huidige regels vinden:

  • Er wordt altijd met automatische incasso betaald.
  • Er wordt standaard rekening gehouden met de draagkracht van de student.
  • Het inkomen van een partner telt altijd mee bij de berekening van de draagkracht van de student.
  • De aflosfase is maximaal 35 jaar.
  • Je hoeft nooit meer dan 4% van het jaarlijkse inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen.
  • Als je alleenstaand zonder kinderen bent, is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon.
  • In alle overige gevallen is de draagkrachtvrije voet 143% van het minimumloon.

Zoals je kan lezen komt er een hoop om de hoek kijken bij het aflossen van een lening. Wees je er echter goed van bewust dat je sowieso rente moet betalen over de lening. Deze rente is momenteel erg miniem.

Home

DUO Lening

In Nederland worden er jaarlijks maatregelen genomen om het staatstekort terug te dringen. Door de jaren heen heeft de overheid een behoorlijke schuld opgebouwd. Dat is overigens niks nieuws; in heel Europa hebben alle overheden behoorlijke schulden. Op de één of andere manier dienen die schulden toch teruggedrongen te worden. Hoe zorgt men daar voor? Door de burgers meer te belasten. Dat gebeurt door middel van allerlei maatregelen.

Ook studenten worden hierbij extra belast. Om de paar jaar wordt het leenstelsel aangepast. Hierdoor is het voor studenten soms lastig om het hoofd boven het water te houden. Hoe moeten studenten studeren en ondertussen ook genieten van hun studietijd? Het is voor een student sowieso leerzaam om op kamers te gaan. Maar, daarvoor moet dan wel geld zijn.

Gelukkig bestaat in Nederland de zogeheten Duo lening. In dit artikel zoomen we verder in op de DUO lening. Wat is dit exact en voor wie is dit met name bedoeld?

Wat is DUO?

DUO is een uitvoerende organisatie van de overheid. De afkorting DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Eigenlijk komt het er op neer dat deze overheidstak ervoor zorgt dat studenten hun studiefinanciering ontvangen. Ook zorgt deze uitvoeringsorganisatie voor de informatie richting studenten, leerlingen en overige belanghebbenden.

Wat is een DUO lening?

Om studenten een helpende hand te bieden, is het mogelijk om bij DUO een lening af te sluiten. Dit wordt ook wel eens aangeduid met de term studiefinanciering; deze lening is namelijk een onderdeel van de studiefinanciering.. Het geld is dus in feite bedoeld om de studie, en het bijbehorende leven, te kunnen financieren.

Bij DUO kan je zelf bepalen hoeveel geld je wilt lenen. Het is vervolgens ook mogelijk om maandelijks de lening te verhogen, te verlagen of helemaal stop te zetten. Als je de opleiding afgerond hebt, dien je de lening terug te betalen. Hierover wordt rente berekend; deze rente is echter miniem, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om deze lening af te sluiten.

Een DUO lening kan je afsluiten via je DigiD/op de pagina Mijn DUO. Op deze pagina kan je tevens zien hoeveel geld je maximaal kan lenen.

Geld lenen kost geld

Bedenk wel te allen tijde dat geld lenen geld kost. Je dient het bedrag uiteindelijk terug te betalen aan de overheid. De overheid rekent daar rente voor; geld lenen kost dus geld. Ga dus niet zomaar, zonder na te denken, een lening aan bij DUO. Doe dit alleen als je het geld écht nodig hebt, bijvoorbeeld als je op kamers wilt gaan.

Ook is het aan te raden om tijdens je studietijd een bijbaan te hebben/te zoeken. Het is een wijze les voor de rest van je leven; zorg dat je jezelf kan onderhouden. Een DUO lening maakt alles makkelijker en leuker, maar je moet toch ooit op eigen voeten komen te staan. Ga dus bewust om met een DUO lening en laat je goed informeren.