Duo lening aanvragen

Duo lening aanvragen

In de afgelopen jaren is het steeds interessanter geworden om een lening af te sluiten als student zijnde. De overheidstak DUO verzorgt dergelijke leningen. De afgelopen jaren zijn de voorwaarden, aflossing regels en het bijbehorende rentepercentage erg interessant geworden. Hoezo de overheid dat doet? Wel, de overheid heeft een groot belang bij goedopgeleide studenten. Een student die goed opgeleid is, zal goed terecht komen in de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de overheid zich hier geen zorgen over hoeft te maken. De voormalig student zorgt voor de economie en komt niet werkloos thuis te zitten. Op die manier kan het werkloosheidscijfers laag blijven/worden en dat is ideaal voor de overheid.

Maar, hoe werkt een dergelijke DUO lening exact? En ook een belangrijke vraag; hoe kan je een DUO lening aanvragen? Op die antwoorden geven wij hieronder uitgebreid antwoord!

Hoe werkt een DUO lening?

Bij DUO kan je een lening afsluiten; deze lening zal onderdeel vormen van de studiefinanciering. Eén van de voorwaarden voor deze lening is dan ook dat je studiefinanciering ontvangt. Hoeveel je vervolgens gaat lenen, kan je zelf bepalen.

Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat je maandelijks het bedrag kan verlagen, verhogen of helemaal stop kan zetten.

Hoeveel je exact kan lenen, is afhankelijk van vele factoren. Op de website van DUO staat hiervoor echter een handige rekenhulp. Zo is onder andere het inkomen van je ouders van invloed, maar ook of je onder het oude of onder het nieuwe stelsel valt.

Eerste stap

De eerste stap is dan ook de rekencalculator van DUO te gebruiken. Je kan daarbij je inkomsten en je uitgaven invullen. Ook wordt er gevraagd naar overige gegevens, zoals informatie over je ouders en broers/zussen.

Uiteindelijk geeft deze calculator een bepaald bedrag aan. Dat bedrag kan je maximaal per maand lenen.

Een mbo student heeft recht op een basisbeurs, een studentenreisproduct en een aanvullende beurs.

Als hbo student heb je recht op een studentreisproduct, een aanvullende beurs en een studievoorschot. Ook kan je als hbo-student een collegekrediet aanvragen.

Voor een wo-student geldt hetzelfde als voor een hbo student.

Bij het aanvragen van de lening is het belangrijk om de gevolgen goed in te schatten. Het is namelijk bepaald dat je de lening terug moet betalen inclusief rente. Deze rente is zogeheten samengestelde interest; je betaalt dus ook rente over rente.

Als je een lening bij DUO afgesloten hebt, telt deze lening ook mee in een eventuele hypotheek aanvraag. Dat betekent dat je hypotheek lager uit zal komen te vallen. Het is aan jou om te bepalen of je de lening écht nodig hebt en of dat opweegt tegen de eventuele nadelen na afloop van de looptijd.

Laat je bij deze keuze goed adviseren door mensen die er kennis van hebben. Overleg met medestudenten wat zij doen en vraag ook altijd de hulp van DUO. Ook de website van DUO staat boordevol met handige en interessante nieuwtjes.