DUO rente

DUO Rente

De overheid probeert studeren te belonen. Voor de welvaart van het land is het tenslotte belangrijk dat alle jongeren een goede studie volgen. Dat kan zowel een mbo studie als een hbo studie zijn of een universitaire studie. Feit is dat studenten met een afgeronde studie een grotere kans op succes hebben op de arbeidsmarkt. Dat is uiteraard een ideale situatie voor de overheid. Daarmee kan bijvoorbeeld het werkloosheidscijfer laag (gehouden) worden.

Om de studenten te stimuleren heeft de overheid een speciale DUO lening in het leven geroepen. Een dergelijke lening kan een student afsluiten bij de overheidstak DUO. Deze tak is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de studiefinanciering. We benoemen hier bewust studiefinanciering; een eventuele lening wordt namelijk verrekend in de studiefinanciering.

Einde lening

Als je een lening aangegaan bent, ontvang je maandelijks een bepaald bedrag van de overheid. Dit bedrag is bedoeld om je leven te financieren, zodat je onbezorgd de volledige focus op je studie kan leggen. Ook kan je het geld aanwenden voor bijvoorbeeld de huur van je studentenkamer.

Gedurende de looptijd betaal je rente aan de overheid. Het is daarbij belangrijk om te weten dat dit zogeheten samengestelde interest is. Dat betekent dat je ook rente over de rente betaald. Deze rente wordt berekend vanaf de 1e maand na uitbetaling. Je dient dus in feite direct te beginnen met het betalen van de wettelijke rente.

Hoe hoog is de rente?

De rente wordt elke keer door de overheid bepaald voor de komende 5 jaar. Het jaar waarin je voor het laatst een lening hebt gekregen, bepaalt het rentepercentage.

Hieronder vind je een tabel met daarin enkele voorbeelden van de jaartallen en het bijbehorende rentepercentage.

Jaar Rentepercentage
2017 0,00 %
2016 0,01 %
2015 0,12 %
2014 0,81 %
2013 0,60 %
2012 1,39 %
2011 1,50 %
2010 2,39 %
2009 3,58 %
2008 4,17 %

Zoals je kan zien, is het rentepercentage behoorlijk gedaald. Het is daardoor voor studenten interessanter geworden om een lening af te sluiten.

Zoals je ook kan zien, is het rentepercentage in 2017. Dat betekent dat als je in 2017 bent begonnen met aflossen, je de komende vijf jaar geen rente hoeft te betalen. Na deze vijf jaar wordt de rente opnieuw bepaald.

Lening terugbetalen

Bij het terugbetalen van de lening zijn er bepaalde regels vastgesteld door de overheid. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat er sinds 2018 nieuwe regels gelden. Hieronder kan je de huidige regels vinden:

  • Er wordt altijd met automatische incasso betaald.
  • Er wordt standaard rekening gehouden met de draagkracht van de student.
  • Het inkomen van een partner telt altijd mee bij de berekening van de draagkracht van de student.
  • De aflosfase is maximaal 35 jaar.
  • Je hoeft nooit meer dan 4% van het jaarlijkse inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen.
  • Als je alleenstaand zonder kinderen bent, is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon.
  • In alle overige gevallen is de draagkrachtvrije voet 143% van het minimumloon.

Zoals je kan lezen komt er een hoop om de hoek kijken bij het aflossen van een lening. Wees je er echter goed van bewust dat je sowieso rente moet betalen over de lening. Deze rente is momenteel erg miniem.